Thursday, August 13, 2009

Selawat dan salam

Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan insan paling agung dan mulia. Dialah Nabi Muhammad SAW. Selawat serta salam yang sama juga dihaturkan kepada para keluarganya yang suci dan mulia, para sahabatnya yang setia, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Melalui lisan Rasulullah SAW yang mulia, mengalir untaian sabda keutamaan dan pahala berbakti kepada orangtua. Dalam salah satu sabdanya, beliau menyampaikan kabar gembira tentang orang-orang yang berbakti kepada orangtuanya.
"Demi Allah yang telah mengutusku sebagai nabi, seseorang yang telah dikaruniai harta kekayaan oleh Allah kemudian berbakti kepada kedua orangtuanya akan bersama denganku di surga," kata Nabi.
Betapa indahnya bersama kekasih Allah di surga. Alangkah mewahnya merasakan sejuknya Telaga Kautsar yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih dingin dari salju. Duhai syahdunya bersama Rasulullah SAW di taman surga. Bila bersama Rasulullah, maka itu juga berarti bersama dengan keempat sahabat utamanya: Abu Bakar r.a., Umar bin Al-Khattab r.a., Utsman bin Affan r.a., dan Ali bin Abi Thalib r.a., selain berjumpa dengan Bilal bin Rabbah r.a., Abu Zarr Al-Gifari r.a., Salman al-Farisi r.a., dan sahabat-sahabat setia lainnya. Oh, bahagianya hidup di surga tertinggi bersama dengan orang-orang mulia seperti mereka.
Untuk itu, mari kita berlomba menggapai keindahan surga melalui jalan berbakti kepada orangtua. Luasnya rahmat Allah dijanjikan kepada orang-orang yang menempuh jalan ini. Ingat, luasnya rahmat Allah mengalir bersama dengan ridha orangtua. "Ridha Allah bersama dengan ridha kedua orangtua," demikian pesan salah satu hadits.

No comments: